Laimio ir Gabrielės sodybos planas

Ech, kaip ilgai sėdėdavau palinkęs prie tuščio popieriaus lapo, ech, kaip ilgai braižiau kreivas - keistas - įtartinas linijas... Bet kas iš to? Niekai. Tušti brūkšniai. Tačiau kartą, tada, kai pagavo mus išskirtinumo galia, aš ir Ji, mes abu, susėdę pradėjome kurti! Sakinys liejos po sakinio, mano dar nespėtą išsakyti mintį patobulindavo Ji, o aš jau antrą sakiau. Ir atvirkščiai. Viskas taip greitai ir staiga. Ir po pusvalandžio mes jau turėjome kruopščiai apmąstytą giminės sodybos planą. Tai, ko aš nesugebėjau padaryti per penkerius metus, mes tai padarėm per pusvalandį, jei ne mažiau. Per pusvalandį, per akimirką!

Hektaras... Štai jis!1 pav. Sodyba iš viršaus

Šį planą nupiešėm mes su Gabriele. Aš tokiame hektare gyvensiu. Daugiau jokių asmeniškumų, pateiksiu šį planą kaip projektą. Projektą, į kurį atsižvelgęs kiekvienas gali sukurti savo sodybos planą. Projektą, kuris gali padėti ir kitiems sukonkretinti savo svajones. Projektą, kaip vieną iš begalybės galimų projektų, kaip vieną smiltelę, be galo panašią į begalybę kitų smiltelių, kurios formuoja auksines kopas ar jūros krantą. Kaip vieną sibirinės pušies spyglį, be galo panašų į milijonus kitų jos spyglių, tačiau vis tik kitokį, ypatingą. Projektą, kurį galite įgyvendinti visą, arba projektą, kurį visą galite atmesti.

Aš pasisėmiau minčių iš Redos projekto, Viltės projekto, Žygimanto projekto, Natalijos projekto. Tikiuosi, kad mūsų su Gabriele projektas padės Jums, skaitytojai, susikurti savo širdies planą. Todėl juo ir dalinuosi su visais. Kurkite ir dalinkitės savais planais!

Komentarai projektui

Paveiksliukas be komentarų mažai tepasako, todėl pabandysiu kuo tiksliau nupasakoti, ką mes čia stengėmės pavaizduoti.

a) Dirvos projektas

Kaip matyti iš bendrojo plano, hektaras yra suskirstytas į keturias pagrindines sąlygines dalis: ąžuolyną, pušynėlį, lapuočių mišką ir sodą su pievute. Nesinori, kad žemė hektare būtų vienoda: smėlinga, molinga ar vien derlingas juodžemis. Kartais juk norisi pasėdėti ant smėliuko, kartais ant kietos žemės, kartais ant durpių. O, be to, ir augalams reikia skirtingo grunto. Smėliukas tiks pušims, beržams, derlingos žemės norės lapuočiai. Vieni medžiai rinksis drėgną dirvą, kiti sausesnę. Į hektarą visko nesuneši, tačiau į jį sutalpinti galima tikrai daug. Štai mes su Gabriele ruošiamės sukurti keturių ar daugiau skirtingų dirvos karkasų dermę. Viename hektaro gale įtaisysim erdvę įvairaus spyglio pušims, kitame - sukursim atitinkamą dirvą lapuočiams, trečiame - pievutei, daržui. Iš pradžių, prieš sodinant, reikia parinkti augalams jau esamą dirvos plotą. Kiekvienas hektaras perkant bus margas. Žemė nėra vienoda. Ten, kur žemė tinkamesnė pušims, sodinsime pušis, kur žemė tinkamesnė lapuočiams - sodinsime lapuočius. Dar, be to, galima užvežti šiek tiek smėliuko į vieną vietą, šiek tiek juodžemio į kitą hektaro vietą ir taip reguliuoti dirvos sudėtį. Vėliau pušys savo nukritusiais spygliais, o lapuočiai - lapais patys reguliuos ir palaikys sau tinkamą dirvos struktūrą ir rūgštingumą.

1 lentelė. Dirvų savybės.

Dirva Privalumai Trūkumai Gerinimo būdai
Smėlio dirva Greitai įšyla. Laidi orui. Bet kokiu oru galima įdirbti Greitai atšąla. Blogai sulaiko drėgmę. Mėšlas labai greitai supūva ir, virtęs mineraliniais junginiais, išsiplauna. Reikia labai gausiai laistyti Tręšti tik galvijų arba kiaulių mėšlu. Perpuvusį mėšlą arba durpes ne įterpti į dirvą, bet naudoti kaip mulčią
Humusinga smėlio dirva Greitai įšyla, ilgai išlaiko šilumą. Lengva įdirbti. Laidi orui. Trąšas absorbuoja patenkinamai Sausromečiu vėjas išpusto dirvą, jei ji labai smulkiagrūdė. Dirvos paviršius greitai išdžiūna Tręšti tik galvijų mėšlu. Perpuvusį mėšlą arba durpes ne įterpti į dirvą, bet naudoti kaip mulčią
Priesmėlis Tinka auginti beveik visas kultūras. Orui laidi patenkinamai. Geriau negu smėlio dirva sulaiko maisto medžiagas Įšyla šiek tiek lėčiau. Drėgmės ilgam nesulaiko Šią dirvą taip pat geriau tręšti galvijų negu arklių mėšlu. Dirvą būtina mulčiuoti, kad taip greit neišgaruotų drėgmė
Priemolis Tinka auginti beveik visas kultūras. Gerai sulaiko drėgmę. Orui laidi patenkinamai. Maisto medžiagas absorbuoja gerai Trūkumų neturi, jei tik nuolat bus gerinama humusingomis medžiagomis Taip pat ir šią dirvą patariama mulčiuoti, kad nereikėtų gaišti laiko purenimui ir laistymui
Sunkaus priemolio ir molio dirva Labai gerai sulaiko drėgmę ir absorbuoja maisto medžiagas. Kai turi daug humuso, tai pati vertingiausia dirva Oro laidumas galėtų būti didesnis. Pavasarį įšyla lėtai. Įdirbti sunku. Dirvą reikia nuolat purenti Tik mulčiuota dirva palijus nesupuola. Tręšti geriau arklių mėšlu. Reguliariai kalkinant degtomis kalkėmis gerinamas laidumas orui
Durpinė dirva Labai gerai sulaiko drėgmę. Mineralines trąšas absorbuoja labai gerai. Tręšti mėšlu nereikia Dažniausiai rūgščios reakcijos ir blogo laidumo orui. Kai podirvis nelaidus, dažnai labai šalta Gausiai kalkinti. Purenti. Įterpti į viršutinį dirvos sluoksnį rupaus smėlio

pagal Biomigas F. Kasdieninis darbas sode. - Vilnius, Mokslas 1988, p.310.

Dirvos rūgštingumas matuojamas sąlyginiu dydžiu pH (neigiamo vandenilio jonų koncentracijos logaritmu), kuris kinta nuo 1 (rūgšti terpė) iki 14 (šarminė terpė). Augalai auga dirvoje, kurios 4<pH<9. Dirva neutrali, kai pH 7. Dauguma augalų geriausiai auga neutralioje terpėje arba gali lengvai prisitaikyti. Tačiau yra tokių augalų, kurie mėgsta rūgščią dirvą, pavyzdžiui, rododendrai (pH 4,1-4,5), heichera (pH 5,0-6,0) arba, atvirkščiai, mėgsta šarminę dirvą, pavyzdžiui, slyvos ir kiti kaulavaisiai (pH 6,0-8,0). Netinkamoje aplinkoje kai kurie augalai skursta arba netgi žūna. Iš medžių rūgščią aplinką mėgsta valgomasis kaštainis, tulpmedis, magnolija, neblogai auga eglė, pušis, skroblas, plaukuotasis beržas, gluosnis virbis. Druskingą dirvožemį geriausiai pakenčia skirpstas.

2 lentelė. Kultūriniams augalams tinkanti dirvos reakcija.

Augalai pH

Daržovės

 

Pupelės

5,8-7,0

Žirniai

6,0-7,0

Morkos

6,0-8,0

Rabarbarai

5,0-7,0

Špinatai

5,5-7,0

Petražolės

6,0-8,0

Vaismedžiai ir uogakrūmiai

 

Uoginės kultūros

6,0-8,0

Sėklavaisiniai

6,0-7,5

Kaulavaisiniai

6,0-8,0

Dekoratyviniai augalai

 

Jurginas

6,0-8,0

Flioksas

6,0-7,0

Forzitija

6,0-8,0

Lubinas

5,0-8,0

Raktažolė

5,5-7,5

Rododendras

4,5-6,0

Medetka

7,0-8,0

Rožės

6,0-8,0

Tulpės

6,0-8,0

pagal Biomigas F. Kasdieninis darbas sode. - Vilnius, Mokslas 1988, p.320.

Dar vienas gamtinis dirvos kontrolės mechanizmas yra susijęs su vandeniu. Juodalksniai rinksis drėgną vietą, galės įsitaisyti kūdros ar upelio pakrantėje, o pušys rinksis sausesnę dirvą, nelips į daubas. Kaip jau supratot, kalniukas, vandens telkinys, įvairūs reljefo nelygumai, dirvožemio struktūra, vandens gyslos ir kita reguliuoja dirvos drėgmę. Viename hektare panaudojus kalniuką ir vandens telkinį galima sukurti visą dirvos drėgmės paletę.

3 lentelė. Medžių suskirstymas pagal tai, kiek jiems reikia drėgmės

Reikia drėgmės Rūšis

Daug

Drebulė, gluosniai, juodalksniai, kai kurios tuopos

Vidutiniškai

Kanadinė cūga, dauguma eglių, kėniai, europinis kukmedis, maumedžiai, Duglaso pocūgė, dauguma pušų, tujos, ąžuolai, paprastasis bukas, kalninė guoba, paprastoji ieva, amūrinis kamštenis, klevai, liepos, šermukšniai, uosiai, paprastoji vinkšna

Mažai

Baltoji eglė, paprastasis kadagys, bankso, kalninė, paprastoji pušys, baltalksnis, karpotasis beržas, tridyglė gledičija, gudobelės, totorinis, uosialapis klevai, paprastasis, žemaūgis skirpstai, baltažiedis vikmedis, siauralapis žilakrūmis

pagal Navasaitis A. Navasaitis M. Lietuvos medžiai. -Vilnius, Mokslas 1979, p.11.

Išvada tokia: po kiekvienu medžiu ar krūmu reikiamos drėgmės, rūgštingumo ar dirvos karkaso nesukursi, todėl hektaro plotą reikėtų suskirstyti į kelis mažesnius skirtingų savybių sklypelius. Augalus juose sodinti atsižvelgiant į rūgštingumą, drėgmę ir dirvos karkasą.

b) šviesos projektas

Kita problema, kurią turi išspręsti hektaro savininkas, yra susijusi su šviesa. Kaip užtikrinti pakankamą šviesos kiekį augalams ir sau? Kur statyti namą, kad jame būtų pakankamai šviesu? Gal kas nors gyvens tiesiog miške. Tokiu atveju, šviesos projektas nereikalingas. Tačiau norint auginti sodą, daržą arba įsitaisyti mažą smėlio paplūdimiuką savo hektare, šviesos projektą sukurti reikės.

Kaip mes sprendžiame šviesos problemą matyti iš anksčiau pateikto bendrojo plano ir čia pateikiamo šviesos projekto.2 pav. Šviesos projektas

Kaip matote iš bendrojo plano, hektaro viduryje planuojame sukurti sodą, daržą, tvenkinį, pievutę ir javų laukelį. Šiems hektaro plotams saulės spindulių reikia daugiausiai, o čia augantys augalai yra žemiausi. Sodo medžiai išauga vos kelis metrus. Daržo, pievos augalai, krūmai užauga dar žemesni. Taigi, hektaro centrą nusprendėme daryti kuo daugiau apšviestą, o pavėsingus ir aukštus medžius sodinti hektaro pakraščiuose. Tokiu būdu, hektaro augalų viršūnės tarsi suformuoja dubens pavidalą. Kraštuose auga dideli medžiai, o centras paliktas atviras šviesai.

Dabar pažiūrėkite į šviesos projektą, kad viskas pasidarytų dar aiškiau. Šviesos projektas (jį galite matyti kaip pjūvį ir bendrajame plane, pažymėtą raudona punktyrine linija) - tai hektaro vaizdas iš šono. Kairysis paveiksliuko kraštas daugmaž atitinka šiaurę, dešinysis - pietus. Saulės spinduliai patenka daugiausiai iš pietų, todėl ten pavaizdavau saulutę. Pietuose, kaip matote, ketiname sodinti mažesnius medžius (iki 20m.) ir krūmus, pavyzdžiui, šermukšnį, lazdyną, putiną, žagrenį, uosį, kukmedį, kai kurias pušų, klevų rūšis ir pan. Šiaurėje (kadangi šviesos šiauriniai medžiai neužstoja) ketiname sodinti aukštaūgius augalus (per 30m.), pavyzdžiui, egles, ąžuolus, liepas, bukus, kai kurias pušų rūšis, skroblus, kėnius. Kai kurie augalai, nors ir užaugantys dideli, nemeta didelio pavėsio. Šviesu beržyne, uosyne. Kai kurie augalai, nors ir užaugantys palyginti žemi, tačiau pakenčia unksmę. Juos galima sodinti ir šiaurinėje pusėje atsižvelgiant į kitus kriterijus, pavyzdžiui, rūgštingumą, dirvos sudėtį ir pan. Pateikiu ir paprastą lentelę apie augalus, kurie mėgsta šviesą ar pakenčia unksmę.

4 lentelė. Šviesamėgiai ir pakenčiantys unksmę medžiai.

Reiklumas šviesai Rūšis
Šviesamėgiai Dygioji eglė, pilkasis kėnis, dauguma maumedžių, juodoji, paprastoji, veimutinė pušys, dauguma beržų, tridyglė gledičija, gluosniai, sidabrinis klevas, juodasis, pilkasis riešutmedžiai, dauguma tuopų, paprastasis, pensilvaninis uosiai, baltažiedis vikmedis, rūgštusis žagrenis
Pakenčia unksmę Kanadinė cūga, paprastoji, serbinė eglės, europinis, sibirinis, Vičo kėniai, europinis kukmedis, sibirinė pušis, tujos, paprastasis bukas, guobiniai, paprastoji ieva, paprastasis, platanalapis, trakinis klevai, didžialapė, mažalapė, paprastoji liepos, paprastasis skroblas

pagal Navasaitis A. Navasaitis M. Lietuvos medžiai. -Vilnius, Mokslas 1979, p.13.

Kitas svarbus hektaro savininko rūpestis - užtikrinti pakankamą šviesos kiekį gyvenamajame name. Kaip matyti iš šviesos projekto, mes šią problemą sprendžiame keliais būdais. Visų pirma, namo langus ir fasadinę pusę orientuojame į pietus, pietryčius ar pietvakarius, kad patektų kuo daugiau saulės spindulių. Visų antra, namą statome ant 3-4 metrų kalniuko - tokiu būdu medžių viršūnės tarsi nuleidžiamos 3-4 metrus žemiau, o pro namo langus matomos arti žydinčios ar mezgančios vaisius sodo šakos ir medžių vainikai tolumoje.

Trečia, pietuose, pietryčiuose ir pietvakariuose sodiname žemesnius medžius.

Pagal bendrąjį planą galite stebėti, kokia kryptimi į sodybą patenka pirmieji saulės spinduliai vasarą ir žiemą bei kur saulė leidžiasi. Saulės tekėjimo ir laidos vietos horizonte yra pastovios, todėl atitinkamose vietose galima sodinti ar nesodinti medžių, taip sukuriant biologinį kalendorių.


3 pav. Tvoros projektas

c) tvoros projektas

Mūsų tvoros projektas labai paprastas. Jo esmė - pasodinti krūmų juostą ne tarp medžių, o šiek tiek toliau nuo jų, kad krūmai gautų daugiau šviesos, užaugtų tankesni ir be tarpų, o prie medžio kamieno iš sodybos pusės būtų galima prieiti (žr. tvoros projektą).

d) vartų projektas

Kol neturime žemės ir neįsivaizduojame pilno bendro vaizdo, galime kurti atskiras sodybos detales. Mes sukūrėme vartus, pro kuriuos malonu būtų vaikščioti ir mums, ir mūsų svečiams (žr. vartų projektą).

Vartų viršutinę dalį formuoja du dideli klevai. Po jais, tačiau ne prie pat kamieno, ketinu pasodinti baltų rožių krūmus, kurie užaugę siekia virš žmogaus matymo lauko. Toliau nuo vartų gyvatvorę turėtų pratęsti rausvos erškėtrožės. Jos yra žemesnės, todėl ateinantys pro vartus svečiai būtų sutinkami atvirai ir maloniai. Tolesnė gyvatvorė turėtų būti daug aukštesnė ir, pageidautina, sunkiai permatoma. Ją galėtų suformuoti, pavyzdžiui, kaukazinės slyvos, tujos arba šaltalankiai.

Laimis Žmuida (Kaunas)4 pav. Vartų projektas.