Permakultūra

Billas Mollisonas

Permakultūros terminas sukurtas iš "permanent", "culture" ir "agriculture" ir reiškia sąžiningą elgimąsi su Žeme, kada panaudoti gamtiniai resursai atsistato. Dirbant kartu su Gamta sumažėja darbo sąnaudos, o mūsų planetai Žemei nepadaroma jokios žalos. Davidas Holmgrenas

Nors permkultūros kūrėjai savo knygą išleido tik 1978 (Mollison, B. and Holmgren, D. Permaculture One), tačiau šiam sąjūdžiui galime priskirti ir daugybę kitų ankstesnių darbų. Rusai panašiam judėjimui apibūdinti vartoja terminą СозиДательное ЗемлеДелие. Daug parašytų veikalų šia tema galite rasti http://www.terrain-nn.narod.ru. Holmgreno puslapis: http://www.holmgren.com.au. O mūsų laikraštyje galite rasti N.Kurdiumovo ir M.Fukuokos darbų ištraukas.

Pradžioje permakultūra buvo taikoma tik žemdirbystei, o dabar jos ribos išsiplėtė ir į kitas sferas (statyba, sveikata, atliekų perdirbimas, kultūra, technologijos). Permakultūros principus imta pritaikyti ne tik ekologinėse sodybose, bet ir miestuose, nuosavuose butuose ir kt.

Laimis Žmuida