logo ME
V.MEGRE KNYGŲ SKAITYTOJŲ KLUBO LAIKRAŠTIS, 2004 m. Gegužės mėn. Nr. 4

Indigo vaikai

Žmonija pereina į naują savo gyvavimo erą
R.Juodžbalio nuotr.

Apie naują žmonijos gyvenimo etapą, apie naują žmonijos erą jau senokai skelbia įvairių ezoterinių mokymų atstovai, astrologai, pranašai, filosofai. Dabar prie šių žmonių prisijungė dar ir pedagogai su psichologais. Apie tai, jog žmonija kaip tik dabar pereina į naująją erą pagaliau pradėta kalbėti iš mokslo pozicijų. Šį kartą naujosios eros pranašais tapo vaikai.

Žvaigždžių vaikai, naujieji vaikai, Indigo vaikai... Juos vadina įvairiai. Vadinsiu juos paskutiniu variantu, nes jis yra labiausiai įsigalėjęs mūsų visuomenėje. Indigo vaikų fenomenas yra visai naujas. Jis pastebėtas ir aprašytas prieš keletą metų. Dabar vienas didžiausių ir solidžiausių veikalų apie Indigo vaikus yra Lee Carroll ir Jan Tober knyga „Indigo vaikai“. Ji išleista 1999, išversta į kelias kalbas ir jau porą kartų aplėkė planetą Žemę. Lietuvos knygynus ji pasiekė rusų kalba ir taip pat turi grandiozinį pasisekimą - nuperkama dar prieš išdėliojant ant prekystalių.

Apie autorius

Lee Carroll ir Jan Tober yra garsūs visame pasaulyje psichologai. Jie rašo knygas ir skaito paskaitas trijuose kontinentuose. Jų darbo sritis yra psichologinė pagalba sau pačiam. Jungtinių Tautų Organizacija kviečia Lee ir Jan į savo susirinkimus, kad šie kreiptųsi į susirinkusiuosius su meilės ir vilties pranešimais. Vaikai nebuvo jų darbo sritis. Tačiau pasaulyje pradėjo dėtis keisti dalykai...

Prieš keletą metų žmonės pradėjo kalbėti apie kažkokias specifines problemas su savo vaikais. Ir nors daugelis tėvų turi tokių problemų ir visi vaikai yra šiek tiek kitokie ir keisti, tačiau tai, kas prasidėjo pasaulyje dabar, yra visai naujas dalykas. Žmonės, dirbę psichologijos srityje, pastebėjo, jog į buvusius rėmus šis reiškinys netelpa. Kadangi vaikai nebuvo Lee ir Jan sritis, tai jie kuriam laikui „užmerkė akis“ ir didesnės reikšmės šiam fenomenui nesuteikė.

Tačiau po poros metų apie „keistus“ vaikus pradėjo šnekėti specialistai - pedagogai ir psichologai. Situacija pasidarė rimtesnė. Tačiau niekas nesiryžo sukaupti visų faktų į vieną vietą ir išleisti knygos. Nesulaukę to iš specialistų, knygos leidybos ėmėsi Lee ir Jan. Jie važinėjo po pasaulį ir daug kalbėjo apie Indigo vaikus. Vedė seminarus, rašė prašymus, kad „keistieji“ vaikai atsilieptų ir praneštų apie save, ėmė interviu iš specialistų ir kitais būdais rinko medžiagą. Ir pagaliau turime rimtą knygą, kur sudėti įvairių filosofų, psichologų, pedagogų komentarai. Čia taip pat galima rasti pačių Indigo vaikų laiškus, jų gydymo ir auklėjimo metodikas. R.Juodžbalio nuotr.

Indigo vaikai gimsta visame pasaulyje

Autoriai pastebėjo, jog Indigo vaikai gimsta visame pasaulyje, nepriklausomai nuo rasės, turtinės nelygybės, kalbos ar religinių įsitikinimų. Be to, reikia pabrėžti, jog šis fenomenas sparčiai plinta. Daug rimtų mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių susidomėjo šia problema ir pradėjo tyrimus. Anksčiau apie tai nešnekėta, nes naujasis reiškinys yra perdėm „keistas“ šiuolaikinei psichologijai, kuri žmogiškąją prigimtį laiko nekintama. Paprastai žmonės tiki evoliucijos procesu, tačiau tik ta jo dalimi, kuri jau įvyko. Evoliucija, kuri vyksta šiais laikais, nėra priimama. O to, kad į Žemę ateina nauja žmonijos sąmonė, kuri reiškiasi mūsų vaikuose jau šiandien, konservatyvioji mintis apskritai neprileidžia.

Tačiau galima taip pat pabrėžti, jog pagaliau surinkta pakankamai medžiagos ir tėvai, auginantys Indigo vaikus, jau gali gauti kai kuriuos atsakymus.

Indigo yra naujųjų vaikų auros spalva

Pirmoji apie Indigo vaikus prašneko Nancy Ann Tappe - žymi aiškiaregė. Ji mato žmonių auras, todėl pavadino naujuosius vaikus Indigo, nes būtent tokia yra jų auros spalva (tamsiai mėlyna). Knygoje „Kaip spalva padeda geriau suprasti tavo gyvenimą“ Nancy Tappe pateikia visų įmanomų žmonių aurų spalvų sistemą. Tačiau aštuntojo dešimtmečio pradžioje ji pastebėjo, jog pora spalvų iš visuomenės išnyko (fuksijos spalva ir purpurinė). Aiškiaregė įtarė, jog jų vietoje turi atsirasti dvi naujos spalvos. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje ji pirmą kartą pamatė naująją spalvą. Tai buvo Indigo. Vėliau vaikų su tokia auros spalva pradėjo gimti vis daugiau ir daugiau. Dabar tokių vaikų procentas yra labai didelis, tačiau galima pabrėžti jog jų vis daugėja.

Daugelis Indigo vaikų yra hiperaktyvūs

Nors daugelis Indigo vaikų yra hiperaktyvūs, tačiau:
Ne visi hiperaktyvūs vaikai yra Indigo ir ne visi Indigo yra hiperaktyvūs.

Šiuos dalykus būtina stipriai pabrėžti, nes Naujiesiems vaikams dažnai diagnozuojamas ADD arba ADHD sindromas ir jų problemos pradedamos spręsti medikamentų pagalba. ADD (Attention Deficit Disorder) - sutrikimas dėl dėmesio trūkumo ir ADHD (Attention Deficit Hyperaktyve Disorder) - hiperaktyvus sindromas, sukeltas dėmesio trūkumo yra sutrikimai, gydomi ritalinu. Paprastai viskas vyksta taip: tėvai nesusitvarko su „keistaisiais“ vaikais ir nuveda juos pas psichologus, kurie iš karto diagnozuoja ADD ar ADHD ir išrašo vaikui medikamentus. Vaikas užslopinamas, tėvai ramūs, nes nebeturi problemų. Viskas būtų buvę gerai, jei nebūtų pastebėta vaistų neigiama veikimo pusė. Vaikai nurimsta, tačiau kieno sąskaita? Tėvams ramu, tačiau vaikų „sprogimas“ tik atidėliojamas. Vaistai visų problemų neišsprendžia. I.Borisevičienės nuotr.

Tokiu atveju, tėvai veda savo vaiką pas kitą psichologą ir vėl prašo pagalbos. Jei šį kartą jiems pasiseka, tai pacientas apžiūrimas atidžiau. Su juo atliekama daug įvairių testų: intelekto, asmenybės, atminties ir kt. Po tokių testų už galvos susigriebia ne tik psichologas, bet ir patys tėvai. Pasirodo, jog vaikas, kuriam anksčiau buvo nustatyta ADD arba ADHD diagnozė ir kuris buvo ne kartą paliktas antriems metams kartoti kurso, kuris laikomas nepaklusniu ir apskritai nemokytinu, turi aukščiausią intelekto testo įvertinimą ir vidutiniškai išmano vidurinėje mokykloje dėstomus dalykus. Kaip čia yra, kad pats prasčiausias mokinys klasėje turi didžiausią intelekto koeficiento laipsnį? Pasirodo, jog sutrikimų diagnozė jam buvo nustatyta skubotai ir iš tikrųjų šis mokinys yra Indigo vaikas.

Kas kaltas dėl sugadinto gyvenimo?

Kai išaiškėja, jog vaikas sveikas ir dar turi daug ypatingų sugebėjimų ir kad pralenkia visus savo bendraamžius intelektu ir emociniais sugebėjimais, tai automatiškai iškyla klausimas: „Kas kaltas, kad mano vaikas buvo taip nuvertintas, o gal ir visai sužlugdytas?“ Taip. Dažnai būna, kad nesusitvarkę su Indigo vaiku mokytojai jį nusiunčia pas psichologą, o šis tiesiai į psichiatrinę istaigą gydytis. Taip pat būna, kad vaikas per jėgą sulaužomas, „pripumpuojamas“ vaistų ir kitaip „sutramdomas“. Kartais neatlaikę visuomenės spaudimo Indigo vaikai griebiasi kraštutinio varianto - nusižudo arba pradeda žudyti kitus žmones. Taip. Tokie vaikai pradeda šaudyti savo mokytojus tiesiogine šio žodžio prasme. Vėl gi - „Kas kaltas?“ Mokytojas, tėvai, psichologas, visuomenė?

Knygos autoriai neieško tokio atsakymo. Jie pabrėžia, jog nėra kaltų. Indigo vaikų fenomenas yra naujas ir negalime kaltinti nei vienų, nei kitų, jog jie nėra susipažinę su naujausia informacija. Ir ne konkretūs pedagogai ar psichologai kalti. Jie tik dirba savo darbą. Į jų programą neįeina išmanyti Indigo vaikų fenomeną. Visame pasaulyje mokytojai dar tik pradeda pastebėti, kas vyksta su jų mokiniais.

Todėl reikėtų nieko nekaltinti, o patiems ieškoti būdų, kaip apsaugoti savo vaikus.

Kaip elgtis su Indigo vaikais?

Indigo vaikai gimsta žinodami, „kas jie yra“. Jie neturi baimės jausmo. Jie pasitikintys savimi. Jie yra labai jautrūs ir jaučia, kada jiems yra meluojama arba elgiamasi nenatūraliai. Todėl pirmas dalykas, ką galime padaryti dėl savo naujųjų vaikų, yra būti sąžiningais, būti natūraliais ir neapsimetinėti.

Indigo vaikai yra „kitokie“. Jie klasės dažnai yra atstumiami. Todėl jiems labai reikia palaikymo ir supratimo. Jiems labai reikia meilės ir pripažinimo. Be to, jiems reikia paaiškinti, jog jie yra „kitokie“ iš gerosios pusės. Šiaip, kad jie kitokie ir kas jie yra, jie žino, tik suvokia tai kiek pavėluotai - jau užaugę.

Be to, būtina pabrėžti, jog Indigo vaikai nėra blogi vaikai. Kartais jie būna tikroji palaima šeimai. Tačiau tradicinėse šeimose ir tradicinėse mokyklose (o tokių yra didžioji dauguma) šie vaikai yra nesuprantami ir su jais elgiamasi ne taip, kaip reikia, todėl Indigo vaikai pradeda protestuoti. Kai šeima pasikeičia ir išsiaiškina blogo elgesio priežastis, jų „neklaužada“ vaikas tampa „auksiniu“.

Indigo vaikai pasitiki savimi, jie jaučiasi valdovais, karaliais ir negali taikytis su vergų morale, kuri kaip tik dabar įsivyravusi mūsų viso pasaulio visuomenėje. Jie iš tikrųjų turi didžiulių sugebėjimų ir jei su jais elgiamasi atitinkamai, tai jie gerokai pralenkia savo bendraamžius ir netgi vyresnius, savo tėvus.

Su Indigo vaikais reikia elgtis pagarbiai ir bendrauti kaip su sau lygiais. Jie gerai supranta, jog nėra vien kūnas. Jų kūnuose yra išmintingos senos sielos ir jie niekaip negali suprasti, jei su jais elgiamės kaip su vaikais. Indigo vaikų taip pat negalima mokyti taip, kaip mokome vaikus. Su jais tiesiog reikia būti ir žaisti, daug kalbėtis ir būtina paaiškinti savo elgesį. Indigo vaikai turi stiprią valią ir neprotinga jiems prieštarauti. Reikia su jais sutarti su meile. Meilė yra tai, dėl ko atėjo Indigo vaikai į mūsų Žemę, todėl meilė yra tai, ką mes jiems turime duoti. Tada su jai gyvensime laimingai.

Kokios mokyklos reikia Indigo vaikams?

Knygos autoriai nurodo porą dabar egzistuojančių visame pasaulyje mokyklų. Tai Valdorfo ir Montesori pedagoginės sistemos. Tačiau autoriai taip pat sako, jog nereikia apsiriboti tik šiomis dviem sistemomis. Yra pasaulyje labai daug netradicinių mokyklų, kurios tinka Indigo vaikams, tačiau negali visų jų aptarti. Todėl autoriai išvardina bendrus bruožus, kuriuos turi atitikti mokykla, kad ji galėtų sėkmingai vystytis kartu su Indigo vaiku. Derėtų sakyti „vystytis kartu su“, o ne „mokyti“, nes šiems vaikams labiau tinka bendradarbiavimo pedagogika, o ne mokytojo - mokinio santykis.

Mūsų klube taip pat yra tėvų, kurie augina Indigo vaikus. Vienas toks mokinys atsisakė eiti į mokyklą ir jo sprendimas buvo nepakeičiamas. Jis elgėsi tiksliai kaip Indigo vaikas. Tėvams nieko kito neliko, kaip tik pakeisti mokyklą į netradicinę. Dabar minėtas vaikas jau pusę metų sėkmingai mokosi Valdorfo švietimo įstaigoje.

Citata iš knygos:

„Šį kartą Indigo vaikai įsikūnijo su šventa misija: pranešti, jog ateina nauja visuomenė, pagrįsta sąžiningumu, bendradarbiavimu ir meile. Iki tol, kol jie užaugs ir sulauks brandos, mūsų pasaulis, lyginant su šiandiena, kardinaliai pasikeis. Jame daugiau nebebus prievartos ir konkurencijos. Reikmė varžytis su kitais atkrenta pati savaime. Kai tik išsivystys mūsų telepatiniai sugebėjimai, melas taps tiesiog neįmanomu. Ir kadangi kiekvienas žmogus ims suvokti, jog visi gyvi sutvėrimai yra susieti į vientisą vienovę, visuomenės gyvenimo pagrindu taps aukščiausioji išmintis.“ p.163. G.Valtaitės nuotr.

Minėtą knygą galite perskaityti internete:
http://www.indigochild.narod.ru/ind-1.html

Indigo vaikų auros nuotraukos:
http://www.rainbowreflections.com

Daugiau informacijos:
http://www.indigochild.com/
http://www.indigochild.net/
http://www.indigochild.narod.ru/

Kviečiame prisidėti prie lietuviško tinklapio kūrimo apie indigo vaikus:
http://www.indigo.lt/

Laimis Žmuida