Kurti gyvenimą šviesiomis mintimis

Šį straipsnį parašė mūsų Kauno skaitytojų klubo narė Danutė Šontienė. Tai žmogus, kuris savo pavyzdžiu mus visus moko pozityvaus mąstymo. „Kalbėkime pozityviai ir mūsų gyvenimas bus pozityvus...“ Ši miela moteris susirinkimų metu mums papasakoja daug istorijų, kaip ji „dirba“ su savo mintimis ir kaip jos visos išsipildo. Pasiklausius jos pasakojimų atrodo, jog tikrai vien minties pagalba galima net kalnus nuversti. Taigi, kartu su straipsnio autore pamąstykime dar kartą apie minties galias, minties energiją, apie savo gyvenimą - kokį gyvenimą kuriame sau savo mintimis? Kokios mūsų mintys?

Aš manau, kad kiekvienas, kuris ateina į klubą, turi dalį tikrojo žinojimo. „Supranti, jūsų pasaulyje tą žinojimą, kurį turiu aš, po dalelytę išbarstytą turi įvairūs žmonės, ir jei sudėtume tas dalelytes draugėn, pamatytume, kad žmonės žino beveik viską, tik paties mechanizmo nėra perpratę.“ Todėl, mano manymu, mes privalome tuo žinojimu pasidalinti, nes kiekvienas esame labai skirtingas. Pavyzdžiui, mes daug kalbame apie augalus ir tai yra labai gerai, nes kiekvienas apie tai vis daugiau ir daugiau sužino. Tačiau tokios informacijos tikrai trūksta ir norėtųsi, kad išmanantys šią sritį su mumis visais pasidalintų savo žiniomis.

Aš noriu pasidalinti informacija ir patirtimi, kaip galima minčių pagalba kurti savo gyvenimą. Klube jau kalbėjau apie Wayne W. Dayer knygą „Nuo sumaišties ramybės link“. Kodėl aš labai panorau apie tai kalbėti? Mano manymu, joje yra daug minčių, padėsiančių tvirčiau eiti pasirinktu keliu. Aiškiai išdėstyti dalykai, kurie padeda pasiekti trokštamų rezultatų gyvenime. Gal tai bus per drąsu, tačiau ryžtuosi teigti, jog tai yra kažkuri sudedamoji „vaizdumo mokslo“ dalis.

Dabar norėčiau pateikti minčių iš knygos. Aš tikrai nemanau, kad ši knyga kažkuo ypatingesnė už kitas. Tačiau ji, kaip ir V.Megre knygos, manyje žadina žinojimą. Skaitai ir jauti, kad visa tai jau žinojai, tik buvai pamiršęs. Ir skaitant ateina labai daug minčių, papildančių parašytąsias. Tarsi informacijos kur kas daugiau būtų tarp eilučių, negu parašyta raidėmis. Tik dar labai rūpi pasakyti, kad mano sakomos mintys yra ieškojimas atsakymų ir būtų labai malonu, jei jas papildytume, o gal kai ką ir patikslintume, nes kalbant draugijoje daug lengviau rasti tikruosius perlus.

„Tai, ką jūs gausite iš šio gyvenimo, priklauso nuo to, kokios jūsų mintys. Jos formuoja galingą energetinę tvirtovę, ir iš jos sklindantys virpesiai kuria jūsų gyvenimo aplinkybes. Žmonės, kurie sugeba „pritraukti“ į gyvenimą viską, kas jiems palanku, būna laimingi, juos lydi sėkmė.“

Keturi dalykai, kuriuos daro tokie žmonės:
1. Jie aiškiai pasako, ko nori;

Nesvyruodami garsiai pasako, ko tikisi iš gyvenimo. Čia pradžia. „Norėjimo etapas“.

2. Jie visada pasirengę kreiptis pagalbos;

„Klauskite, ir jums atsakys“ - ne tuščia frazė. Tai užuomina į Bibliją, ji prasminga tiems, kurie, siekdami aukštesniųjų tikslų ir šalindami iškilusias kliūtis, pasikliauna Dievu. Tik dera prisiminti, jog galima gauti viską, ko prašai, net skurdą.

3. Jie elgiasi ryžtingai;

Šioje stadijoje jie ima kurti tokį pasaulį, kokį nori matyti. Jie jau aiškiai pasakė, ko nori, kreipėsi pagalbos, ir dabar, atsikratę abejonių, visą savo energiją skiria tikslui pasiekti. Ryžtas juos susieja su aukštesniąja jėga. (Štai kodėl mes taip ryžtingai kalbame apie Sukinius. Nes visa mūsų minčių energija jau nukreipta tenai, sodina medžius, žolynus, kasa prūdą ir stato namą).

4. Jie įtempia savo valią.

Nuolatos prisimenu vieną mokytoją iš Indijos, kuris sakydavo sekėjams, jog bandymas įgyvendinti savo siekius be aistros tolygus numirėlio puošimui. Štai ką reiškia gyventi be aistros. Kai sėkmės lydimi žmonės įtempia savo valią, jie tampa atsparūs išorės jėgoms ir išsaugo aistrą. Tačiau noras - tai viena, o aistringas noras - visai kita. Tai tarsi vidinė žvakė, kurios liepsna nevirpa, nors pučia nepalankūs vėjai.

Štai keturios ypatybės, būdingos žmonėms, kuriuos lydi sėkmė, tai noras, prašymas, ryžtas, aistra. Tai yra geroji žinia.

Žinote, šituo aš tikrai buvau susižavėjusi, kol atidžiau nepažvelgiau į sekančius žodžius: „Yra ir blogoji žinia“. Jūs gaunate ir tai, ko tikrai nenorite. Ir manyčiau, kad dabar tikrai vertėtų suklusti ir pabandyti patarimus, kuriuos tuojau išdėstysiu, labai realiai pritaikyti mūsų visų gyvenimuose.

Keturios energijos švaistymo kategorijos:
1. Energija, nukreipta į dalykus, kurių jūs iš tikrųjų nenorite;

Taigi, mintys - tai energija, ir jeigu nuolatos galvojame apie neigiamus dalykus, jie vienaip ar kitaip mūsų gyvenime pasireikš (mūsų pasamonė veikia kaip padavėja, priimanti užsakymą, kurį mes pateikiame). Žinokime, kad sunkiausia nepageidaujama mintis gali tapti reali. Būtina liautis reikšti žodžiais dalykus, kurių nenorime. (Jei mums nepatinka silpni augalai, pvz, žemaūgės obelys, tai apie juos ne tik nekalbėkime, bet ir negalvokime.) Tai pirmas žingsnis.

2. Energija, nukreipta į jau esančius dalykus;

Šventasis Paulius primena, jog „Dievas gausiai teikia mums visas palaimas“. Jums tereikia nukreipti savo energiją nuo jau esančių (nepageidaujamų) dalykų į tuos, kurių norite. Kiekvieną kartą, kai jūsų mintys nuklys į dabartines nesėkmes, nukreipkite jas į teigiamas, pozityvias patirtis, „šviesų rytojų“. Jūs „šoktelsite“ į aukštesnį energetinį lygį. Mintys apie neigiamus dalykus formuoja lėtųjų ir žemųjų dažnių virpesių energiją. Štai, mano manymu, kur slypi minčių pagreitinimo paslaptis. Kiekviena teigiama mintis greitina visą minčių srautą. Tad būkime tokie apdairūs ir formuokime tik tokio pobūdžio mintis, kad galėtume kuo greičiau pasiekti norimą rojų Žemėje. Jei mūsų mintys nukreiptos į dabartines problemas, mes jas tik gausinsime. Kai jūsų energetinio lauko virpesių dažnis aukštas, santykiai su aplinkiniais pasikeis ir bendravimo problemos išnyks nepriklausomai nuo kitų žmonių veiksmų ar minčių. (Štai kodėl mūsų gyvenvietei įkurti bus tokios palankios sąlygos ir visi aplinkiniai džiaugsis mūsų buvimu šalia.) Pakylėkite savo sielą ir jums niekada neteks švaistyti energijos dalykams, kuriais netikite ir kurių nenorite. Džeimsas Alenas: „Didžiausias pasiekimas iš pradžių yra tik sapnas. Ąžuolas miega gilėje, paukštis laukia kiaušinyje, o snaudžiančią sielą prikelia angelas sargas. Sapnas tai tikrovės daigas.“ Aš tikrai labai laiminga, kad mes bundame iš tiek amžių trukusio miego.

3. Energija, nukreipta į dalykus, kurie egzistavo visada;

Imkitės aukštinti savo energetinio lauko virpesių dažnį ir liaukitės kalbėję „Bet taip man visada buvo!“ Kas jus verčia nuolatos švaistyti energiją vis naujų ir naujų problemų sukūrimui? Mes eikvojame energiją norėdami prisiminti ir priminti kitiems tuos įvykius, kurie sukėlė šiandienos problemas. Šekspyras pasakė: „Kas padaryta, tas jau padaryta“. Negatyvi praeitis neturi „kištis“ į dabartį ir ateitį. Chuanas Matusas savo mokiniui Carlosui Castanedai pasakoja: „Vieną dieną pagaliau supratau, kad man nebereikia asmeninės istorijos, ir aš jos atsikračiau lyg įpročio gerti ar rūkyti...“ Dauguma vadinamųjų „problemų“ kyla tik todėl, kad jūs „įklimpote“ į savo asmeninę istoriją ir negalite išsivaduoti iš savo praeities (prisiminimų). Juk net menkiausia gyvenimo smulkmena įvyko tik todėl, kad jūs būtumėte toks, koks esate. Iš tikrųjų yra tik „dabar“, tik ši akimirka, sfera, kurioje egzistuoja Dievas. Įsiklausykime į Jėzaus žodžius: „Sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius“ (Mt. 8,22).

4. Energija, nukreipta į dalykus, kurių už jus nori kiti.

Dalykai, kurių nori kiti. Aplinkui yra daug žmonių, kurie nuolatos jums aiškina (kaip dabar aš), kaip jums elgtis, apie ką galvoti ir ką jausti. Nepamirškite, jog jūsų energija skirta kitiems tikslams, nei jų įgeidžių tenkinimas. Tačiau reikia saugotis pykčio ir kitų neigiamų emocijų. Arba, kitaip sakant, tiesiog pamiršti, jog tokios egzistuoja. Jūs privalote skleisti meilę, atjautą ir gerumą - tai dvasios savybės, naikinančios problemas.

Nešvaistykime energijos tam, ko iš tikrųjų nenorime, tam, kas jau yra ar buvo visada, arba tam, ko už jus nori kiti. O visą energiją, kurią mums davė kūrėjas, skirkime norimo tikslo įgyvendinimui.

Nes mes visada galime gauti tai, ko norime ir netgi tai, ko nenorime. Išmokime rinktis.

Visata užpildyta viskuo, ko mums reikia. Jūs galite ateiti prie šio neišsemiamo vandenyno su arbatiniu šaukšteliu arba su dideliu samčiu. Kiek pasisemsime priklausys nuo mūsų pačių. Jei esame nepatenkinti tuo, kas yra, vandenyne atrasime tik naujas problemas. Todėl, prieš išvažiuodami gyventi į savo giminės sodybas, pabandykime visi drauge pasidalinti savo ieškojimais ir atradimais. Savo širdyje nešiotomis mintimis. Juk mes vienas iš kito galime išmokti nuostabių dalykų.

Danutė Šontienė